Nhằm đảm bảo an toàn cho sản xuất và lao động, MBI cung cấp các thiết bị bảo hộ lao động xuất xứ từ Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia như: Giày bảo hộ lao động, ủng bảo hộ lao động, mặt nạ phòng độc, mũ bảo hộ lao động, quần áo bảo hộ lao động, kính bảo hộ lao động, nút tai chống ồn, găng tay chống dầu, chống tĩnh điện…

In order to ensure the safety of manufacturing and working, MBI supplies labor protection of which original from Japan, Thailand, Malaysia, such as protection shoe, work boot, gas mask, protective hat, protective clothing, goggles labor, anti-noise earplugs, oil proof protective gloves, anti-static, ...

 

Đang xử lý...